Category Archives: Uncategorized

Những Câu Nói Để Đời của Hồ Chí Minh

Trước hội nghị Potsdam  vài tuần, Tướng Pháp Charles de Gaulle đã có những lần qua lại với Tổng Thống Hoa Kỳ Harry Truman yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ việc Pháp tái chiếm Đông Dương,  nếu không thì nước … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lực Lượng Chống Đối thời Pháp Tái Chiếm Đông Dương

Khi phong trào Việt Minh nổi dậy do quốc tế cộng sản Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo, xã hội Việt Nam lúc đó rất phức tạp, có những thành phần và tổ chức đứng lên. Trong thành phần gọi là … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Văn Hóa Ngoại Giao của Việt Cộng

Tháng 6/1946 Hồ Chí Minh(HCM) sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Người hộ tống Hồ là đại sứ Jean Sainteny. Trong hồi ký Sainteny viết về Hồ có những điều “bất thường” về những chuyện lẩm cẩm bên lề khi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hình Ảnh có Tác Dụng Truyền Bá

“Hình ảnh Bác Hồ đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Việt Nam nên việc sử dụng hình ảnh để bôi nhọ là điều không thể chấp nhận được.” Đây là đoạn kết của một bài viết khi Đảng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đêm của Con Rồng (Night of The Dragon, 1966)

Night of the Dragon, DVD, Narrator: Charlton Heston, 1966 Bút Sử chuyển dịch Trong một năm trúng mùa, vùng đồng bằng sông Cửu Long tạo hơn 350 ngàn tấn gạo, một trong những vùng đất phì nhiêu của Á Châu… … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tháng 9

tháng 9 của hồ chí minh
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tại sao Anh giúp Pháp quay trở lại Việt Nam?

Tại sao Anh giúp Pháp quay trở lại Việt Nam, tại sao Hồ Chí Minh dùng những câu trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, tại sao Hồ Chí Minh có nhiều tên họ khác nhau, v..v.. Rất nhiều … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment