Việt Khang và Nhạc Phẩm

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Xét Lại Lịch Sử

Gần đây trên Facebook có một chương trình video của cộng sản với đề tài “Xét Lại Lịch Sử”. Họ phỏng vấn một số tướng tá, cán bộ cao cấp. Tại sao Việt cộng phải cay cú phản ứng lại những hiện tượng đang xảy ra trên internet, tại xã hội trong và ngoài nước?  Thử phân tách những phát biểu của họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay có quá nhiều biến động, nhất là  Đảng bị người dân vạch trần những gian dối được che giấu tinh vi trong nhiều thập niên qua. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Tại Sao có bút danh Nguyễn Ái Quốc?

hcm thhcm_thecancuoccsqt-CopyNhóm biên soạn cuốn “Những Tên Gọi, Bí Danh, Bút Danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,” thuộc Bảo Tàng Hồ Chí Minh, tái bản 2003, có đưa ra 174 tên họ. Còn vài chục tên nữa họ đang nghiên cứu, nhưng không thấy Trần Dân Tiên. Sau này, báo Nhân Dân và nhà nghiên cứu Hà Minh Đức đã chính thức công bố Trần Dân Tiên chính là bút danh của Hồ Chí Minh (HCM). Phần bài này khai thác chi tiết thêm về bút danh đồng thời là bí danh Nguyễn Ái Quốc.

Tới 1919, sách này ghi ” Song tên mới Nguyễn Ái Quốc thực sự được nhiều người biết đến khi Người thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp,  ngày 18-6-1919 gởi lên Hội nghị Véc xây bản yêu sách 8 điểm…”  Viết như thế này có nghĩa là Nguyễn Ái Quốc là một tên mới nữa do chính Thành đặt ra, mà Thành đại diện nhóm đi  làm công tác. Cụm từ “nhóm những người Việt Nam yêu nước” người viết sách lại viết chữ thường, không hoa. Đây là thủ đoạn, bởi vì “Nhóm Những Người Việt Nam Yêu Nước” được dịch từ nghĩa chữ Hán “Nguyễn Ái Quốc.” Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Việt Nam Cộng Hòa trong lòng Tuổi Trẻ

Một khoảng thời gian trong năm 2016, năm bản nhạc lính thời Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 bị cấm hát. Những bài nhạc đó gồm: Con Đường Xưa Em Đi (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương), Đừng Gọi Anh Bằng Chú (Anh Thy) , Cánh Thiệp Đầu Xuân (Lê Dinh – Minh Kỳ), Rừng Xưa (Lam Phương), Chuyện Buồn Ngày Xuân (Lam Phương).

Tại sao? Bởi Đảng vẫn theo lệ cũ xưa nay như  Hồ Chí Minh (HCM) từng dạy cán bộ, đảng viên rằng: Văn hóa, nghệ thuật cũng như  mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị.(Văn Hồ Chủ Tịch, Tác Phẩm Chọn Lọc, 1973, trang 233) Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Câu Nói Để Đời của Hồ Chí Minh

Trước hội nghị Potsdam  vài tuần, Tướng Pháp Charles de Gaulle đã có những lần qua lại với Tổng Thống Hoa Kỳ Harry Truman yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ việc Pháp tái chiếm Đông Dương,  nếu không thì nước Pháp có thể sẽ lọt vào bàn tay những người cộng sản (de Gaulle: If you are against us in Indochina, this would cause terrific disappointment in France and might drive France into communist hands; Britain in Vietnam, Peter Neville, 2007, page 55). Hội nghị Potsdam xảy ra từ 16/7/1945 – 2/8/1945, thành phần gồm Hoa Kỳ, Anh, và Liên Sô. Kết quả về vấn đề Đông Dương, hội nghị đã đồng ý cho 62 ngàn quân Pháp trở về, lãnh đạo bởi Tướng Jacques Leclerc. Nhưng Leclerc phải chịu sự điều hành chi phối của quân đội Anh (nhiệm vụ giải quyết tàn quân Nhật). Hồ Chí Minh (HCM) biết điều này và thái độ của ông ta ra sao? Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lực Lượng Chống Đối thời Pháp Tái Chiếm Đông Dương

Khi phong trào Việt Minh nổi dậy do quốc tế cộng sản Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo, xã hội Việt Nam lúc đó rất phức tạp, có những thành phần và tổ chức đứng lên. Trong thành phần gọi là Việt Minh này có những người không phải cộng sản, nhưng bị chiêu dụ, bị lừa. Xin bắt đầu bằng năm 1945. Trong những tổ chức này họ có mục tiêu khác nhau: cùng Việt Minh chống Pháp, cùng Pháp chống Việt Minh, chống Pháp nhưng không theo Việt Minh… Vì tình hình thế giới rắc rối ảnh hưởng tới những thay đổi nhanh chóng từng ngày tại Việt Nam, nên những thông tin để  nhận định tình hình chính xác đã không có cơ hội xảy ra. Bài viết này xin trình bày một vài hiện tượng trong giai đoạn Pháp tái chiếm Đông Dương. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Văn Hóa Ngoại Giao của Việt Cộng

Tháng 6/1946 Hồ Chí Minh(HCM) sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Người hộ tống Hồ là đại sứ Jean Sainteny. Trong hồi ký Sainteny viết về Hồ có những điều “bất thường” về những chuyện lẩm cẩm bên lề khi một lãnh tụ đảng cộng sản Đông Dương mà phải bị đàn anh Pháp huấn luyện, chỉ dạy làm thế nào để cho đúng phép tắc ngoại giao. Từ 1946 đến nay 2017, đàn em của Hồ có tiến bộ gì không so với lãnh tụ HCM? Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment