Tag Archives: hiệp ước sơ bộ

70 Năm Kể Từ Ngày Bán Nước

Tháng 3/1946 đến 3/2016 là đúng 70  năm. Tháng 3/1946 đánh dấu mốc điểm quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam. Người dân Hà Nội đã gọi “Hồ Chí Minh bán nước” ngay sau khi Hồ ký Hiệp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Hồ Chí Minh Bán Nước Mấy Lần?

Lần Thứ Nhất Hồ Chí Minh (HCM) đã từng bị người dân miền Bắc gọi là “Hồ Chí Minh Bán Nước.” Đó là giai đoạn vào những tháng đầu của 1946,  lúc này bên Pháp quốc hội lọt vào tay … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment