videos about Communism and Ho Chi Minh

Tại Sao Người VN Có Mặt Trên Đất Hoa Kỳ ông Phan Kỳ Nhơn Phát Biểu nhân Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2014

Biểu Tình trước TLS tại Saigon nhân ngày 30/4/2014

Chúng Tôi Muốn Sống 1
http://www.youtube.com/watch?v=8hC5zuUTjoU

 Chúng Tôi Muốn Sống 2
http://www.youtube.com/watch?v=M6S_fev3dFM

 Chúng Tôi Muốn Sống 3
http://www.youtube.com/watch?v=ZOnfZj0qZ8c

Chúng Tôi Muốn Sống 4
http://www.youtube.com/watch?v=bNFCYe0Qcow

 

Sự Thật về Hồ Chí Minh toàn tập

communism the promise and reality_red flag

communism the promise and reality_fallout
communism the promise and the reality_the brave new world
communism the promise and the reality_ great leap forward

communism the promise and the reality_guerrilla wars
communism the promise and the reality_the people power

Stalin_Robert Duvall a Television Film 1992

Pháp Tái Chiếm Đông Dương Đánh qtcs Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Bán Nước Như Thế Nào?
Hồ Chí Minh_Chân Dung Thật của Một Con Người
Ai Chia Cắt Đát Nước Việt Nam?
Professor Bernard B. Fall said about Ho Chi Minh

Bùi Tín: vì HCM là cộng sản nên mới có cuộc chiến tranh Đông Dương

Pháp Tái Chiếm Đông Dương Đánh qtcs Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Bán Nước Như Thế Nào?

Ai Chia Cắt Đất Nước Việt Nam?

Professor Bernard Fall said about Ho Chi Minh

Luật Sư Nguyễn Tâm Phỏng Vấn Bùi Tín 6/2012 tại San Jose, CA

Uncle Ho Uncle Sam  video1
http://www.mediafire.com/download/klztqzn95ikejr4/uncle_ho_uncle_sam_1.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video2
http://www.mediafire.com/download/vwrzlgbjlelhzo1/uncle_ho_uncle_sam_2.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video3
http://www.mediafire.com/download/2pkafaacahuf7d9/uncle_ho_uncle_sam_3.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video4
http://www.mediafire.com/download/9210smk8alkmqi1/uncle_ho_uncle_sam_4.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video5
http://www.mediafire.com/download/vzet9axd4h97tmo/uncle_ho_uncle_sam_5.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video6
http://www.mediafire.com/download/9yd5pyxm1e8h23d/uncle_ho_uncle_sam_6.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video7
http://www.mediafire.com/download/a7cbif3dp7abfo2/uncle_ho_uncle_sam_7.IFO

John Dulles Geneva Conference 1954
http://www.youtube.com/watch?v=7DbNYgoH-sc

The Bloody History of Communism

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s