Author Archives: tailieuhochiminh

About tailieuhochiminh

I write through researches from books of all aspects

Những Nỗi Bất An

Ngày 17/ 6/ 2018, trong một buổi họp với các doanh nghiệp, thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố tại Hà Nội rằng “Hà Nội sẽ đuổi kịp Singapore và Hongkong trong  vòng 4 năm.”  Lời phát biểu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đảng Cộng Sản Việt Nam Tiếp Tục Bán Nước

Tháng 3, 1946, dân Hà Nội đã hô la ngoài đường phố “Hồ Chí Minh bán nước!” – một hành động mà Hồ Chí Minh (HCM) và tập đoàn tự ý quyết định giao miền Bắc cho cộng sản Pháp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quỷ Hồ Xuất Hiện

Tháng 3, 1946 khi dân Hà Nội hô la ngoài đường phố rằng “Hồ Chí Minh bán nước” thì chỉ có vài sách báo ghi lại hiện tượng trên. Trong số đó có nhà báo Pháp Jean Lacouture. Ông đã … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Truyền Đơn của Nam Kỳ Chống Cộng Sản 6/1946

 Brett Reilly là nhà sử học  về Đông Nam Á và Việt Nam (Historian of modern SE Asia & Vietnam). Trên Twitter, Brett đã đăng nhiều hình ảnh cùng giải thích sự kiện kèm theo. Hình sau đây là tờ truyền … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sự Kiện tàu Maddox và những Mốc Điểm quan trọng

Nói chung, từ ngày Hồ Chí Minh(HCM) mang chủ nghĩa vô thần cộng sản vào đất nước và dân tộc Việt Nam thì có nhiều thời điểm cần ghi nhận. Đó là những điểm thời gian mấu chốt đưa đẩy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Ho Chi Minh kisses Mao in cheeks for his support in Vietnam’s war against USA

Ho Chi Minh kisses Mao in cheeks for his support in Vietnam’s war against USA Info from liveleak.com Vietnam won the war against the USA because of the support from China and USSR. https://www.youtube.com/watch?v=jf01OP0yC9Q

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ai Phạch Ngực Đợi Mỹ Vào?

Gần 54 năm trước, tức vào 5/8/1964, Hồ Chí Minh (HCM) hồ hởi vui mừng vì Mỹ đã trúng kế vừa sau vụ miền Bắc tấn công tàu Maddox. Hồ vui mừng vì đã thấy hiện tượng Mỹ nhúng tay … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment